ul. Sokołowska 24
99-417 Bolimów

(46) 838 02 68 
e-mail: lebol@poczta.onet.pl          

WSPARCIE RODZICÓW

O SZKOLE

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców uczniów szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły. 

Dokumenty

Dokumenty do pobrania:

  • statut
  • program wychowawczy
  • program profilaktyki
  • harmonogram zajęć pozalekcyjnych
  • harmonogram zajęć w ramach ppp